בחינות מבחן המתווכים 2018
מועדי בחינות מתווכים | תאריכי מבחן למתווכים | תאריך בחינות תווך | מועדים בחינות תווך | מועדים למבחן תווך | תאריכי בחינות לרשיון תווך | מבחני רשיון נדל"ן | בחינות ב 2009 בתווך | מועדי מבחן להוצאת רשיון תווך | מבחנים בנדל"ן
רשם המתווכים| מבחן תיווך| מועדי הבחינות לרשיון תיווך | תאריכי הבחינות למתווכים | יום הבחינה |
מועדי בחינות לקבלת רישיון תיווך מקרקעין
במהלך שנת 2018-19  - לפי הודעת רשם המתווכים משרד המשפטים
2010
Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
רק 290 ₪ ללימוד באינטרנט למבחן המתווכים הקרוב
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
| מועדי בחינות מבחן המתווכים | מבחו בתיווך | תאריכים למבחן המתווכים | מבחני רשם המתווכים |
מועד הבחינה - יום רביעי  21.7.2010  י' אב תש"ע  ההרשמה תחל  ביום חמישי,  ז' סיון תש"ע 20.5.2010 ותסתיים ביום ראשון, ח' תמוז תש"ע 20.6.2010

הבחינה בדיני מתווכים במקרקעין נקבעה  ליום חמישי, י"ג חשון תשע"א 21.10.2010  ההרשמה תחל ביום ראשון, י"ב אלול תש"ע 22.8.2010  ותסתיים ביום שלישי, י"ג תשרי תשע"א 21.9.201
 
מתי הבחינה הקרובה לקבלת רישיון תיווך מקרקעין
תאריכי הבחינות למבחן המתווכים
מועדי בחינה לרישיון נדל"ן
מועדים בחינה תיווך רשם המתווכים
מבחן המתווכים מועדים
הבחינה הקרובה לתיווך
תאריכים לבחינות מתווכים
תאריכים למבחן רישיון תיווך
מבחן המתווכים
תאריכים למבחן המתווכים
מועדי מבחן להסמכת מתווכים
יום הבחינה למתווכים
מועדים למבחן המתווכים
מועד מבחן התיווך בישראל
מועדי מבחנים למתווכים ל 2016 יתפרסמו כאן לאחר שיפורסמו על ידי רשם המתווכים – משרד המשפטים
הבחינה תתקיים ביום שלישי י"ג אייר תש"ע -27.4.2010. ההרשמה תחל ביום ראשון ,י"ד אדר תש"ע 28.2.2010 ותסתיים  ביום ראשון, י"ג ניסן תש"ע 28.3.2010

2011
2011
2011
הבחינה תתקיים ביום ראשון 16.1.2011
ההרשמה תחל ביום שלישי  16.11.2010
ותסתיים ביום חמישי  16.12.2010
הבחינה תתקיים ביום רביעי, כ"ג ניסן תשע"א 27.4.2011
ההרשמה תחל ביום ראשון, כ"ג אדר א' תשע"א 27.2.2011
ותסתיים ביום ראשון, כ"א אדר ב' תשע"א 27.3.2011
הבחינה תתקיים ביום שני, ט' תמוז תשע"א 11.7.2011
ההרשמה תחל ביום רביעי, ז' אייר תשע"א 11.5.2011
ותסתיים ביום ראשון,  י' סיוון תשע"א 12.6.2011
הבחינה תתקיים ביום שלישי, כז' תשרי תשע"ב 25.10.2011
ההרשמה תחל ביום חמישי, כה' אב תשע"א 25.8.2011
ותסתיים ביום ראשון, כו' אלול תשע"א 25.9.2011
לימודי נדל"ן
This page was last updated: May 6, 2018
Tell a friend about this page
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
נדלנליין - Nadlanline
www.Nadlanline.com
09-9577714
תאריכים למבחן המתווכים
מבחן המתווכים ברבעון ראשון של 2010  בוצע
מבחן המתווכים מתקיים בארבע מועדים כל שנה, בעבר היה מבחן המתווכים מתקיים 3 פעמים בשנה מועדי המבחן מפורסמים על ידי רשם המתווכים בישראל

Add this page to your favorites.
2011
לתשומת לבכם הבחינה ב-25.10.11 תתקיים במרכז הקונגרסים הבינ"ל בבנייני  האומה בירושלים
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
הבחינה תתקיים ביום ראשון  22.1.2012
ההרשמה תחל ביום שלישי  29.11.2011
ותסתיים ביום חמישי  29.12.2011
הבחינה תתקיים ביום שני 30.4.2012
ההרשמה תחל ביום שלישי  28.02.2012
ותסתיים ביום רביעי  28.03.2012

הבחינה תתקיים ביום שני 25.7.2012
ההרשמה תחל ביום שלישי  24.05.2012
ותסתיים ביום רביעי  25.06.201
הבחינה תתקיים ביום ראשון 11.11.2012

2013
2013
2013
2013
הבחינה תתקיים ביום – 19 לפברואר 2013
ההרשמה תחל ביום – 19 לדצמבר 2012
ותסתיים ביום – 19 לינואר 2013
הבחינה תתקיים ביום – 12 למאי 2013
ההרשמה תחל ביום – 12 למרץ 2013
ההרשמה תסתיים ביום – 12 לאפריל 2013
הבחינה תתקיים ביום – 30 ליולי 2013
ההרשמה תחל ביום – 30 למאי 2013
ההרשמה תסתיים ביום – 30 ליוני 2013
הבחינה תתקיים ביום – 30 לאוקטובר 2013
ההרשמה תחל ביום – 30 לאוגוסט 2013
ההרשמה תסתיים ביום – 30 לספטמבר 2013
למידע על מועדי מבחנים שהיו בשנים שלפני 2009 – יש להתקשר למשרד המכללה לנדל"ן
2014
2014
2014
2014

הבחינה תתקיים ביום – 26 לינואר 2014
ההרשמה תחל ביום – 26 לנובמבר 2013
ותסתיים ביום – 26 לדצמבר 2013
הבחינה תתקיים ביום – 1 למאי 2014
ההרשמה תחל ביום – 28 פברואר 2014
ותסתיים ביום – 1 לאפריל 2014
הבחינה תתקיים ביום – 27 ליולי 2014
ההרשמה תחל ביום – 27 מאי 2014
ותסתיים ביום – 27 יוני 2014
הבחינה תתקיים ביום – 23 לאוקטובר 2014
ההרשמה תחל ביום – 22 אוגוסט 2014
ותסתיים ביום – 23 ספטמבר 2014

מועד חורף
מועד אביב
מועד קיץ
מועד סתיו
2015
2015
2015
2015

הבחינה תתקיים ביום – 1 לפברואר 2015
ההרשמה תחל ביום – 1 לדצמבר 2014
ותסתיים ביום – 1 לינואר 2015
הבחינה תתקיים ביום – 28 לאפריל 2015
ההרשמה תחל ביום – 26 לפברואר 2015
ותסתיים ביום – 26 מרס 2015
הבחינה תתקיים ביום – 19 ליולי 2015
ההרשמה תחל ביום – 19 למאי 2015
ותסתיים ביום – 19 ליוני 2015
הבחינה תתקיים ביום – 1 לנובמבר 2015
ההרשמה תחל ביום –  1 לספטמבר 2015
ותסתיים ביום – 1 לאוקטובר 2015
מועד חורף
מועד אביב
מועד קיץ
מועד סתיו
2016
2016
2016
2016
הבחינה תתקיים ביום – 27 לינואר 2016
הרשמה תחל ביום – 27 לנובמבר 2015
ותסתיים ביום – 27 לדצמבר 2015
הבחינה תתקיים ביום – 8 למאי 2016
ההרשמה תחל ביום – 8 למרץ  2016
ותסתיים ביום – 8 לאפריל 2016
הבחינה תתקיים ביום – 2 לאוגוסט 2016
ההרשמה תחל ביום – 2 ליוני  2016
ותסתיים ביום –  3 ליולי 2016
הבחינה תתקיים ביום – 6 לנובמבר 2016
ההרשמה תחל ביום – 6 לספטמבר  2016
ותסתיים ביום –  6 לאוקטובר 2016
מועד חורף
מועד אביב
מועד קיץ
מועד סתיו
2017
2017
2017
2017
הבחינה תתקיים ביום – 17 לינואר 2017
הרשמה תחל ביום – 17 לנובמבר 2016
ותסתיים ביום – 17 לדצמבר 2016
הבחינה תתקיים ביום – 26 לאפריל 2017
ההרשמה תחל ביום – 26 לפברואר 2017
ותסתיים ביום – 26 למרץ 2017
הבחינה תתקיים ביום –17 ליולי 2017
ההרשמה תחל ביום – 17 למאי 2017
ותסתיים ביום –  17 ליוני 2017
הבחינה תתקיים ביום – 23 לאוקטובר 2017
ההרשמה תחל ביום – 6 לאוגוסט 2017
ותסתיים ביום –  6 לספטמבר 2017
מועד חורף
מועד אביב
מועד קיץ
מועד סתיו
2018
2018
2018
2018
הבחינה תתקיים ביום – 24 לאפריל 2018
ההרשמה תחל ביום – 25 לפברואר 2018
ותסתיים ביום – 25 למרץ 2018
הבחינה תתקיים ביום –23 ליולי 2018
ההרשמה תחל ביום – 23 למאי 2018
ותסתיים ביום –  24 ליוני 2018

הבחינה תתקיים ביום – 23 לאוקטובר 2018
ההרשמה תחל ביום – 23 לאוגוסט 2018
ותסתיים ביום –  23 לספטמבר 2018
מועד חורף
מועד אביב
מועד קיץ
מועד סתיו
הבחינה תתקיים ביום – 21 לינואר 2017
הרשמה תחל ביום – 21 לנובמבר 2017
ותסתיים ביום – 21 לדצמבר 201