תשלום מבחן המתווכים
תשלום מבחן תיווך
מורשה משרד המשפטים
תשלום מבחן נדל"ן באמצעות ויזה
תשלום מבחן המתווכים משרד המשפטים באמצעות כרטיס אשראי
תשלום עבור הבחינה למתווכים
תשלום מבחן תןווך
ביצוע תשלום למשרד המשפטים עבור בוחן המתווכים

Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: October 5, 2009
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
תשלום אגרת השתתפות במבחן המתווכים

הקש כאן להתחלה מוצלחת של קריירה בנדל"ן
לחץ על הכפתור האדום ותועבר לאתר שירות התשלומים הממשלתי
לביצוע התשלום, התשלום מבוצע לפקודת משרד המשפטים
מבחן המתווכים  תשלום באשראי
הרשמה מבחן תיווך
מורשה משרד המשפט יםהרשמה
מבחן נדל"ן תשלום
  מבחן רישיון תיווך תשלום
מבחן תווך תשלום אגרת רישום לבחינה
תשלום רשיון תווך בכרטיס
לביצוע התשלום הקישו כאן ותועברו לאתר שירות התשלומים הממשלתי
עם ביצוע הלחיצה על הכפתור האדום תועברו לאתר שירות התשלומים הממשלתי
לתשלום האגרה לטובת משרד המשפטים - רשם המתווכים

לנרשמים באמצעות אתר האינטרנט אין צורך לשלוח צילום תעודת זהות לרשם המתווכים
לאחר ביצוע התשלום עבור ההרשמה לבחינה, אין צורך בפעולות נוספות
ההזמנה לבחינה תישלח למשלמים לכתובת שצוינה בעת התשלום