This page was last updated: February 26, 2013
גולשים עכשיו באתר
Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
תוצאות מבחן המתווכים
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
Tell a friend about this page
ארגון קבוצות קונים
ארגון קבוצות קונים
ארגון קבוצות של קונים לרכישת דירות  מקבלנים
שיטות העבודה של המתווך לארגון הקבוצה

"קבוצות קונים" בעצם הכוונה להתארגנות אינטרסנטית של קונים פוטנציאלים לקבוצה שמטרתה לרכוש דירות לחברי הקבוצה, באמצעות הקבוצה משיג הפרט חבר הקבוצה יתרונות מסחריים במחיר או בשווי הנכס, בעת רכישת הדירות, הרעיון הוא בעצם שמאחורי קבוצת קונים עומדת הנחת העבודה היא שקבוצה של קונים הינה משקל נגד בעל כוח מיקוח גדול יותר ומשפיע יותר על מוכר דירות שהוא קבלן .

תפקיד הקבוצה לאתר פרויקט מטרה,  לאחר איתור הפרויקט מתקימת  התמחרות בין היזמים ועו"ד המייצג את קבוצת הקונים לקבלת סל הטבות לחברי הקבוצה במחיר, בלוח הזמנים , במפרט הטכני של הנכסים  ובלוח התשלומים. הקונים יכולים לקבל מחיר קבוע וסופיעוד בשלבי הבנייה שלעיתים יכול לכלול הנחה ממשית בשיעורים  של עד כ – 20% מהמחיר הרשמי (המחירון) של החברה.

 

ההתקשרות לא כוללת בקבוצות קונים ערבות הדדית כלשהי בין חברי קבוצת הקונים, הקבוצה עשויה לקבל מהיזם הבונה ערבות מכר בסכום הרכישה (מה שלא קיים בקבוצת רכישה), המחויבות בין חברי הקבוצה היא חופשית יותר ומאפשרת למי מהצדדים שאינו מעוניין בעסקה שלא להיות חלק ממנה.

 

עבור הקבלן היזם שמוכר דירות קבוצות הקונים היא "אמתלה" להתכופף ולהעניק הנחה נוספת מבלי לשבור את מחירי המחירון שלו, ובעצם זהו סולם אסטרטגי שמסייע לקבלן לבצע התאמה למצב הכלכלי מבלי להודות בהורדת מחיר לאותם לקוחות שרכשו במחירים גבוהים או שעוד ירכשו דירה בודדת בפרויקט.

 

שיטת "קבוצות הקונים" היא שיטה שמתאימה עכשיו גם לקבלן וגם לקונים, מבלי שחברי הקבוצה נחשפים לסיכונים של קבוצות רכישה שמתארגנות  בשלבים מוקדמים יותר ולוקחות על עצמן את הבנייה והסיכונים הכרוכים בתהליך בשלבי הבנייה.

 

תפקיד המתווכים לארגן וליזום את קבוצות קונים שיש להם עניין ברכישה של נכסים בפרויקט המטרה שנבחר על ידי המתווך בשיתוף פעולה עם מנהיגי הקבוצה, זאת תוך כדי הבטחת עמלת התיווך שלו מהקונים או מהקבלן או משניהם .

 

תהליך הייזום על ידי מתווכים :

 

1. איתור פרויקט מטרה עם כמות דירות מספקת למכירה.

 

2. הגעה להסכם עם הקבלן על הנחות לקבוצות של יותר מקונה אחד.

 

3. קבלת טופס הזמנת שירותי מכירה מהקבלן.

 

4. הכנת סט מסמכים לחבר הקבוצה כולל הבטחת העמלה למתווך יוזם הקבוצה.

 

5. פרסום ושיווק התארגנות הקבוצה בקהל ממוקד ומפולח.

 

6. החתמת חברי הקבוצה על מסמך ההצעה של הקבוצה.

 

7. תשלום דמי השתתפות סימליים לצורך רישום כחבר בקבוצה.

 

8. ניהול מו"מ עם הקבלן לסיכום הפרויקט.

 

http://www.nadlanline.com/nadlanline_RE_Online_training.html