| NADLANLINE | פורום הנדל"ן | דיונים בנושאי נדל"ן | פורום הנדלניסטים | מפגש מתווכים מקצועיים |
פורום הנדל"ן
פורום דיונים בנדל"ן
פורום נדלניסטים
פורום דיונים בין מתווכים לבין עצמם  | דפי פורום נדל"ן | שאלות ותשובות של מתווכים ויועצי נדל"ן
פורום נדל"ן
This page was last updated: May 9, 2014
Tell a friend about this page
הוראות מיוחדות לשימוש בפורום הנדל"ן

על מנת לשמור על פורום נדל"ן מקצועי ומכובד, להלן מספר כללים הנכם מתבקשים לקרוא  בכניסתכם לפורום הנדל"ן כללים אלה ועצם כתיבתכם בפורום לנדל"ן מהווה התחייבות של
כל משתתף לשמור על כללי הפורום לנדל"ן
ניתן לפרסם מספרי טלפון ,טלפון נייד, פרטים מזהים אחרים, קישורים לאתרים עסקיים אין  לכתוב הודעות בפורום הנדל"ן שיש בהן כדי פגיעה .באחרים או הוצאת לשון הרע
יש לשמור על כללי כתיבה וסגנון המכבדים איש את רעהו בפורום , דהיינו אין להשתמש בלשון בלתי הולמת הכוללת ביטויים שפוגעים באחר, בשום צורה  חריגה מהכללים, תביא למחיקת ההודעה או עריכתה מחדש, על פי החלטת מנהל הפורום, תודה

ε≡Γ≡σ∩ ·Γσßσ· τΘ≡φ
פורום נדל"ן
פורום נדל"ן