Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
לעמוד הראשי של האתר ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: October 5, 2009
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
מאגר מרצים בנדל"ן
במהלך השנים למדנו להכיר את המרצים והדוברים
הרהוטים והמהפנטים של ענף הנדל"ן בישראל
דרוש לכם מרצה ? צלצלו ל 09-9577714הנושאים
כלכלת הנדל"ן בישראל
שוק הנדל"ן
נדל"ן בינלאומי
שוק התיווך
ארגון קבוצות
מדיניות ממשלתית בשוק הדיור
תמ"א 38
פינוי בינוי
מיומנויות מכירת נדל"ן
שימוש בשפה לא מילולית במכירות נדל"ן
הכנת תוכנית שיווקית שלב אחר שלב

הרצאות במסגרת התוכנית: נדל"ן בסנדלים
למידע נוסף על הרצאות חוויה בתחום הנדל"ן במסגרת התוכנית
נדל"ן בסנדלים, אנא צלצלו למשרד הראשי : 09-9577714

עריכת מסמכים ונירות עמדה בנושאי מדיניות נדל"ן
לפי דרישה ולפי הצורך , נצבר ניסיון רב אצלנו בעריכת מסמכיםוהגשתם לגורמים מקבלי החלטות בתחום הנדל"ן וקביעת מדיניות, כולל איסוף מידע, תחקור, עריכת הטיוטא  העיקרית, תקציר מנהלים, ניתוח כלכלי ואספקטים טכניים של ביצוע הפרויקט על מרכיביוהרצאות נדל"ן
מרצים בנדל"ן
ימי עיון בנדל"ן
הדרכת נדל"ן
מאגר מרצים לנדל"ן
חזרה לעמוד הראשי של האתר ליועץ הנדל"ן