לימודי נדל ן |לימודי נדל ן |לימודי נדל ן |לימודי נדל ן |
קורס תיווך | קורס תיווך | קורס תיווך | קורס תיווך | קורס תיווך | 
תמ"א 38
חזרה לעמוד קודם
? איך מתווך נדל"ן מארגן פרויקט תמ"א 38 ללקוחותיו

כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
סימולאטור הנדל"ן מופעל בלעדית על ידי נדלנליין - המערכת מאפשרת
אימון אינטרנטי למבחן המתווכים וכוללת תוכניות אימון שמותאמות
לרמת הנבחן -תוך שיפור מתמיד של תוצאות המבחן וההצלחה במבחן המתווכים
Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m
כל השאלות במאגר נאספו במשך תקופה ארוכה ממבחנים שנעשו על ידי רשם המתווכים משרד המשפטים כולל התשובות שניתנו על ידי רשם המתווכים משרד המשפטים, המבחנים במאגר כוללים את השאלות כפי שהוגשו לנבחנים במקרים בהם שאלות מבחן המתווכים אינן ברורות או אינן מובנות יש לפנות למשרד הראשי של מכללה לנדל"ן על מנת לברר את פשר השאלות במדוייק
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
נדלנליין - Nadlanline
www.Nadlanline.com
09-9577714
סרטון הדרכה למתווכי נדל"ן, מתוך מבוא לסדנא תמ"א 38 למתווכים במקרקעין
תמ"א 38, היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, תכנית שמטרתה לעודד את בעלי הדירות לפעול כדי לחזק ולבסס את הבניינים בהם הם מתגוררים ושאינם עומדים בתקן הישראלי שהוחל משנת 1980 לבניינים מפני רעידות אדמה

לפרויקט תמ"א זכאים בעלי דירות בבניין שנבנה לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1980. גם אם הבניין  נבנה לאחר תאריך זה אבל מהנדס בניין קבע שהוא לא נבנה על פי תקן ישראלי 413 – זכאים לביצוע פרויקט תמ"א 38, אבל ללא קבלת היתר לבניית תוספות בנייה

מכיוון שמדיניות הממשלה לגבי תמ"א 38 יש עדכונים שונים, הרי שהנוסח המחייב הוא האחרון שפורסם ראה כאן להורדה חינם את פרסומי תמ"א 38