Nadlanline |קורס תיווך בירושלים והסביבה| הכנה למבחן המתווכים | המכללה לנדל"ן
Nadlanline |קורס תיווך בירושלים והסביבה| הכנה למבחן המתווכים | המכללה לנדל"ן
Nadlanline |קורס תיווך בירושלים והסביבה| הכנה למבחן המתווכים | המכללה לנדל"ן
ירושלם | ירשליים | עיר שלם |  ירושלים שלי | ירו שלים | Jerusalem  |JERUSALEM | רושלים | ירושלמי | ירושלמיות | ירושלמי גזעי | ירושלמי מקורי | תושב ירושלים | ירושלים המנדטורית | ירושלים שלי | בירת ישראל | ירושלים המזרחית| מזרח ירושלים| אורשלים | אלייה קפיטולינה | עיר דויד| הרכבת הקלה בירושלים | סינמטק ירושלים| ממשלה בירושלים | אור לגויים| ירושלמים | שלם | ירושלמי אוטנטי | קטמון ירושלים | בית הכרם ירושלים| עיר הבירה| עיר בירה | העיר המאוחדת |  בירת ישראל | מקורות בירושלים| בתים בירושלים | דירות בירושלים| דיור בירושלים |אוכלוסיית ירושלים | קורס מתווכים | קורס תיווך |
לימודי נדל"ן מקצועיים בישראל
  המכללה לנדל"ן  Nadlanline 
www.Nadlanline.com
09-9577714
אל תחכו לדקה ה 90...הירשמו עכשיו
רוצים פרטים נוספים ? צלצלו 09-9577714

כל הזכויות שמורות©, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי
ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, 46600 משרד ראשי, לימודי נדל"ן במכללת ר"ג, במכללה למינהל, מכללת רחובות, מט"י, משרד הבטחון, צוות, וגופים ציבוריים נוספים
סרטי וידיאו עם תרגום על נדל"ן וסימולטור הנדל"ן  מופעלים בבלעדיות בישראל ע"י המכללה לנדל"ן
גרים בירושלים או בסביבתה ? רוצים רישיון תיווך נדל"ן ? המכללה לנדל"ן מגיעה אליך

החלה ההרשמה לקורס יועצי נדל"ן הקרוב במתכונת החדשה, כולל התוספות המעודכנות לפי חוק המתווכים החדש שנכנס לתוקף באפריל 2012 , בהתאם להנחיות רשם המתווכים משרד המשפטים

הקורס היחידי בישראל שבו יכינו אותך למבחן המתווכים וגם יחשפו אותך לעבודת המתווך האמיתית עם סרטי סימולציות בליווי כותרות בעברית, לימוד שיטות העבודה, כדי שאפשר יהיה לבצעם הלכה למעשה בשטח בסיום הקורס

הקורס מתאים למי שבוחר לעסוק ולפתח קריירה בנדל"ן ומיועד להכשיר את המשתתפים לקבלת רישיון תיווך ולהפעלה מקצועית ויעילה של שיטת העבודה בתחום תיווך המקרקעין

מקום הקורס : במתנ"ס זיו בבית הכרם ירושלים - לפני הר הרצל

חלק ראשון -  לימוד והכנה למבחן המתווכים (המתכונת החדשה)  -  2350₪
חלק שני -  לימוד עבודת התיווך בנדל"ן הלכה למעשה -  1750₪

קורס תיווך נדל"ן לתושבי ירושלים והסביבה
לא צריך לנסוע שעתיים למרכז הארץ כדי להשתתף בקורס מקצועי באמת

בונוסים בלעדיים למצטרפים עכשיו לקורס בירושלים

צפייה בסרטי הדרכה מקצועיים עם סימולציות מתווך- לקוח, עם תרגום עברית

דפי מידע על עבודת התיווך שלב אחר שלב – איך עושים תיווך הלכה למעשה בלעדי למכללה לנדל"ן, עם גישה לאתר המקצועי של מתווכי נדל"ן בישראל

חוברת דיני מתווכים מעודכנת המתאימה למבחן המתווכים בפורמט החדש

חבילת לימוד בסימולטור להכנה למבחן המתווכים בשווי של 290₪

גישה חינם למאגר 1000 השאלות ממבחני מתווכים – כל השאלות מכל הבחינות

מחיר מיוחד למצטרפים לשני החלקים – צלצל לברר 09-9577714
הרשמה לקורסים של המכללה לנדל"ן

הרשמה לקורס מתבצעת באמצעות תשלום מקדמה בסכום של 500₪

היתרה תשולם ביום פתיחת הקורס, ניתן לחלק ל 3 תשלומים

המכללה לנדל"ן  מתחייבת כי במקרה של אי פתיחת הקורס מכל סיבה שהיא, תוחזר המקדמה ששולמה, קיום הקורס מותנה במספר מינימאלי של תלמידים, מספר התלמידים המקסימאלי מוגבל


הרשמה מאובטחת
דמי הרשמה לקורס במכללה לנדל"ן
הזמנת  2 חוברות הלימוד למבחן המתווכים
תשלום שני חלקים (קורס מלא) הקורס
₪ 500
₪ 100
ירושלם | ירשליים | עיר שלם |  ירושלים שלי | ירו שלים | Jerusalem  |JERUSALEM | רושלים | ירושלמי | ירושלמיות | ירושלמי גזעי | ירושלמי מקורי | תושב ירושלים | ירושלים המנדטורית | ירושלים שלי | בירת ישראל | ירושלים המזרחית| מזרח ירושלים| אורשלים | אלייה קפיטולינה | עיר דויד| הרכבת הקלה בירושלים | סינמטק ירושלים| ממשלה בירושלים | אור לגויים| ירושלמים | שלם | ירושלמי אוטנטי | קטמון ירושלים | בית הכרם ירושלים| עיר הבירה| עיר בירה | העיר המאוחדת |  בירת ישראל | מקורות בירושלים| בתים בירושלים | דירות בירושלים| דיור בירושלים |אוכלוסיית ירושלים | קורס מתווכים | קורס תיווך |
לתשלום חלק מהקורס יש לצלצל משרד ראשי : 09-9577714