תגיות :
הכנה למבחן המתווכים
ללמוד למבחן המתווכים
הכנה לבחינות רשם המתווכים
הכנה לבחינות משרד המשפטים
לימודי הסמכה למבחן המתווכים
הכנה למבחן לרישיון תיווך
Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: May 19, 2012
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
הכנה למבחן המתווכים באינטרנט
הכנה ואימון מועמדים למבחן המתווכים – רשם המתווכים לצורך קבלת רשיון תיווך מקרקעין
? האם מבחן המתווכים קשה לך
היכנסו לבדיקה מהירה - כאן
השאלות שבבדיקה ניתנו במבחנים שהיו בעבר
מבחן המתווכים | מבחן תיווך | מבחן המתווכים | תיווך מקרקעין - רישיון
הכנה ואימון  לבחינת רישוי המתווכים של משרד המשפטים

עם כניסתו לתוקף של חוק המתווכים במקרקעין, תשנ”ז – 1996, הונהגו דרישות רבות כלפי העוסקים בתיווך במקרקעין, ובין היתר, עמידה בבחינת הרישוי של משרד המשפטים
החל מאפריל 2012 נוספו לחומר הלימוד חומרי לימוד חדשים למבחן התיווך, חוק הירושות, פסקי דין ומושגי ייסוד בנדל"ן, בנוסף לחוקים מסויימים נוספו סעיפים נוספים שיש ללמוד אותם על מנת לעבור את מבחן המתווכים בהצלחה

למי מיועד הקורס

מי שמתחיל קריירה בתיווך מקרקעין, תיווך נדל”ן, המעוניין ברשיון משרד המשפטים רשם המתווכים , תנאי הכרחי החל משנת 1997 לעבודת התיווך בישראל


מערכת מיני קורסים לתיווך נדל"ן באינטרנט

מערכת ללימודי נדל"ן למתווכים אונליין באמצעות האינטרנט הכוללת קורסים קצרים וממוקדים בנושאים ספציפיים בהתאם לדרישות החוק וצרכי העבודה בתחום תיווך נדל"ן.

מיני קורס תיווך נדל"ן

לימודים באמצעות האינטרנט

כוללים הרצאות מוקלטות לפני קהל או הקלטות באולפן, בתוספת כלים ועזרים שימושיים אחרים למתווך המקרקעין שמעוניין לקבל את כל המידע טרם צאתו לשטח לעבודה

קורס תיווך באינטרנט בנוי על מתודולוגיה של קורסים על שיטת העבודה בתיווך מקרקעין הנהוגה היום בארצות הברית ובאירופה ומבוססת על גיוס נכסים ושיווקם ודרך טיפול בלקוחות בצורה ובשיטה שמותאמת לשנות האלפיים.


מה ניתן  לעשות עם רישיון תיווך המקרקעין

על פי חוק, לעבוד בכל אחד ממשרדי הנדל"ן בישראל, ההדרכות של המכללה לנדל"ן מכשירות את המשתתפים לעבודה בתיווך נדל"ן על פי דרישות החוק בישראל , רישיון התיווך של מדינת ישראל המושג באמצעות המכללה לנדל"ן מקנה אפשרות חוקית לעבוד בכל משרד תיווך נדל"ן בישראל.

מטרות הקורס

הקניית הידע והרציונל של החוק הישראלי הרלוונטי בתחום תיווך הנדל"ן, לצורך מעבר מוצלח של  בחינת הרישוי של רשם המתווכים - משרד המשפטים

אמצעי הלימוד

הרצאות מוקלטות ומשודרות בשידור ישיר למשתתף, מצגות, תרגולים מעשיים במערכת הסימולטור, דפים ושאלות לדוגמא, פתרון מבחנים לדוגמא, כלי  תרגול ואימון, חוברות לימוד למבחן התיווך של משרד המשפטים


נושאי לימוד עיקריים

חוק המתווכים במקרקעין, תשנ”ז – 1996

תקנות המתווכים, (פרטי הזמנה בכתב, נושאי בחינה), תשנ”ז – 1997

חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981

חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970

חוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969

חוק המכר (דירות ) תשל”ג – 1973

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה – 1974

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשכ”ה – 1965

חוק התכנון והבניה,תשכ”ה – 1965

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ”ב – 1963

חוק העונשין, תשל”ז – 1977

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ”ה – 1995

חוק יסוד: מקרקעי ישראל; חוק מקרקעי ישראל, תש”ך – 1960

חוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז – 1967

חוק שמאי מקרקעין, תשס”א – 2001

חוק הירושות

פסקי דין

מושגי ייסוד בנדל"ן


תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה של המכללה לנדל"ן


מקום, מועד הקורס והיקפו

הרצאות משודרות באמצעות האינטרנט למי שנרשם כתלמיד במכללה לנדל"ן 4 או 3 פעמים בשנה, בהתאם למועדי הבחינות שמפרסם משרד המשפטים, הלימודים מכשירים את המשתתפים לעבודה כנדרש לפי החוק בישראל, ולאו דווקא ברשת נדל"ן ספציפית זו או אחרת

לקבלת פרטים עדכניים יש  יש לצלצל : 09-9577714

הערה : המכללה לנדל"ן ממליצה למי שבוחר בקריירה בנדל"ן ללמוד ולהכיר את עבודת התיווך המעשית בקורס יועצי נדל"ן – תיווך הלכה למעשה (למשל כמו זה שמציעה המכללה לנדל"ן)  רק הכרת שיטת העבודה מבטיחה ייצור הכנסה שוטפת קריירה מוצלחת בתחום הנדל"ן(C)  נדלנאיזר - סימולטור ללימודי נדל"ן מרחוק - כל הזכויות שמורות
Nadlanline - לימודי נדל"ן קורסים, לימוד מרחוק, מבחנים ימי עיון וסדנאות מומחים
ההכנה על ידי מרצים מקצועיים שהוכשרו להדרכה בשיטות נדלנליין
המכללה לנדל"ן ממליצה על לימודים מסודרים של עבודת התיווך בנוסף ללימודים למבחן המתווכים
צלצלו לפרטים על הקורס באזור מגוריכם : 09-9577714
הכנה למבחן המתווכים - רשם המתווכים - משרד המשפטים
כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
סימולאטור הנדל"ן מופעל בלעדית על ידי נדלנליין - המערכת מאפשרת
אימון אינטרנטי למבחן המתווכים וכוללת תוכניות אימון שמותאמות
לרמת הנבחן -תוך שיפור מתמיד של תוצאות המבחן וההצלחה במבחן המתווכים
Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m