מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
נדלנליין - האתר ליועץ הנדל"ן
Nadlanline 
www.Nadlanline.com
משרד ראשי : 09-9577714
www.Nadlanline.com

כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, 46600
Nadlanline  סימולאטור הנדל"ן מופעל בלעדית על ידי
המכללה לנדל"ן: לימודי נדל"ן בישראל, קורסים להשקעות נדל"ן
קורסים לתיווך, לימודי תיווך, אימון וחונכות להקמת משרדי תיווך
קורסים בנדל"ן לקהל הרחב, תוכנית לימודי נדל"ן בכפכפים

מספר העסקות במשק, מספר מכירות נדל"ן בישראל, דירות למכירה בשוק הישראלי
מספר הטראזקציות במשק הישראלי בנדל"ן, מכירות נדל"ן בשוק הישראלי

קצב הנדל"ן
מספר העסקות מתחילת השנה בישראל
מספר עסקות מקרקעין שנרשמו בלשכות המקרקעין בישראל מפורסם ע"י משרד
הפנים ועל ידי לשכות המקרקעין בישראל- משרד השיכון

אומדן לניארי מבוסס על סטאטיטסיקות וממוצעים משנים קודמות