Nadlanline על צוות ומתווכים
מאגר מבחני מתווכים
כ 1000שאלות ותשובות נכונות ממבחני התווך במאגר, ועוד כ 600 שאלות במערכת הסימולטור
כל השאלות מכל הבחינות, הרלוונטיות והמתאימות למתכונת המבחן הנוכחי
במאגר בחינות זה מתפרסם גם הפתרון של הבחינה האחרונה 6 שעות לאחר סיום הבחינה
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: January 31, 2011
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
מבחנים לרשיון תווך והתשובות , תיווך
מבחן המתווכים - מאגר מבחנים - רשם המתווכים - משרד המשפטים
כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
סימולאטור הנדל"ן מופעל בלעדית על ידי נדלנליין - המערכת מאפשרת
אימון אינטרנטי למבחן המתווכים וכוללת תוכניות אימון שמותאמות
לרמת הנבחן -תוך שיפור מתמיד של תוצאות המבחן וההצלחה במבחן המתווכים
Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m
במאגר המבחנים כ 1000 שאלות והתשובות הנכונות שניתנו להם,  השאלות נשאלו בשנים האחרונות במבחני רשם המתווכים, והתשובות הן התשובות הרישמיות שנתנו לשאלות על ידי רשם המתווכים, השאלות במבחן המתווכים מתייחסות לקובץ דיני מתווכים שפורסם על ידי רשם המתווכים ואשר בו כלולים 14 תת פרקים של קבצי החוק עליו צריך להיבחן כדי לקבל רישיון תיווך מקרקעין , רישיון נדל"ן בישראל.
לאורך השנים מסתבר כי מבחן המתווכים הופך לקשה יותר, השאלות במאגר השאלות דורגו לפי הקושי שלהם בהתאם להערכה והתייחסות שנצברה לאורך השנים על ידי מנהלי מאגר השאלות נדלנליין, התוצאה היא שכיום יש  בסימולטור יכולת ברורה להגדיר את השאלות הקשות והשאלות הקלות שבמאגר, ולצפות את התהליך כולו של הקשיית המבחנים מתחילתם ועד היום.
מאגר המבחנים של נדלנליין הוא המאגר היחיד שנאסף בישראל בצורה חוקית מיום תחילתם של המבחנים בשנת 1998, מאגר המבחנים כולל רק שאלות שעומדות בתיקונים שחלו בחוק המתווכים בשנת 2001, 2004, בכל הקשור בגיוס נכסים בבלעדיות , שימו לב לא להשתמש לפתרון המבחן בחוברות ישנות בהם לא עודכנו החוקים, מה שעלול להטעות את הנבחן.
כל השאלות במבחן המתווכים הם שאלות מסוג רב ברירה מבלי שבחירה באחד מהמסיחים יגרום לירידה בניקוד המצטבר במבחן המתווכים, למעשה השאלות במאגר מבחני התיווך הם שאלות שאם הנבחן עונה לשאלה כתשובה לא נכונה, הנקודות לשאלה לא נצברות אך הוא אינו "נענש" על הבחירה המוטעית.
מערכת הלימודים באינטרנט למבחן רשם המתווכים למעשה שולפת את השאלות שלה מהמאגר הגדול ובצורה זו דוגמת את יכולת המתרגל העמוד לפני מבחן המתווכים באופן מקרי לחלוטין אם כי על פי פיזור אקראי של שאלות המבוסס על כמות ההופעות של אותן שאלות במבחני המתווכים למעשה.
עקומת הלימוד של מערכות הלימוד של נדלנליין המבוססות על מאגר המבחנים ועל טכנולוגיית הסימולטור משפרות בצורה מובהקת את יכולות של התלמיד ואת ציוניו במבחן התיווך, ומאמנות אותו לעמוד בלחצים של המבחן עצמו, מבלי להיכנס ללחץ ולמצב של אין אונים במבחן ברגעים הקשים.
אלפי תלמידים בישראל התאמנו ולמדו נדל"ן במאגרי השאלות והתשובות של מבחן המתווכים שבאתר נדלנליין במשך השנים הרבות שמערכות המידע והאימון לנדל"ן מופעלות על ידי המכללה לנדל"ןNadlanline