פסקי דין ותקדימים משפטיים שמתייחסים לעבודת התיווך
לעבוד במקצועיות משמעו - לא לעשות שגיאות שנעשו כבר, ללמוד מנסיונם של אחרים, להשתמש בטכנולוגיה ובכל חידוש תחרותי, להיות מעודכן, להכיר את השטח וללמוד לעבוד בשיטת עבודה שהוכיחה עצמה
פסקי הדין והמידע בעמוד זה אינם תחליף לייעוץ משפטי בכל הנושאים ללא יוצא מין הכלל
לימודי נדל"ן – פסקי דין חשובים לעבודת המתווך
לימודי נדל"ן – פסקי דין חשובים לעבודת המתווך
שימו לב ! ב 2004 נערך תיקון בחוק המתווכים שהתייחס לגיוס נכסים בבלעדיות
לימודי נדל"ן – תמצית פסקי דין למבחן המתווכים  - תקציר פס"ד למבחן התיווך
שימו לב ! ב 2012 נערך תיקון בחוק המתווכים שכתוצאה ממנו נוספו חוקים חדשים לחוברת החוקים כגון : סעיפים נוספים  מחוק החוזים , חוק הירושה, חוק מיסוי מקרקעין, פסקי דין ועוד, מומלץ לקרוא על כך באתר בנפרד, בצורה קפדנית ומדויקת