מחירי דירות בעסקות נדל"ן
מחיר דירה
מחירי נכסים בעסקות נדל"ן
מחירים סופיים מחוזי נדל"ן
רשם המתווכים, משרד המשפטים, מבחן לקבלת רישיון תיווך ליועצי נדל"ן
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
This page was last updated: April 30, 2011
רשם המתווכים
מתווכי נדל"ן | תיווך נדל"ן | לימודי תווך נדלן | מתווכי מקרקעין |
Add this page to your favorites.

רשות המיסים מאפשרת קבלת מידע על מחיר סגירה בעסקות שדווחו,  בפועל לצורך תשלומי המס השונים הכרוכים בעסקות נדל"ן, המערכת החדשה שנקראת  מערכת מידע נדל"ן - מספקת מידע על מכירות שבוצעו החל משנת 1998, השירות המקוון מאפשר לבחור מתפריט את סוג המקרקעין- דירה- משרד  בית מגרש לפי גוש חלקה, או כתובת , הכניסה למאגר מידע על עסקות נדל"ן  להיכנס כאן למטה

מחיר הנכס במערכת הוא המחיר שהוצהר לרשויות המס על ידי הצדדים לעסקה

מערכת מידע נדל"ן

האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
לימודי נדל"ן למתווכים - Nadlanline
www.Nadlanline.com
  09-9577714
מחיר נכסי נדל"ן ממערכת מידע נדל"ן של רשות המיסים
מחיר דירות, בתים  מגרשים לפי
דיווחים לרשות המיסים
מתווכי נדל"ן | תיווך נדל"ן | לימודי תווך נדלן | מתווכי מקרקעין |
רשם המתווכים, משרד המשפטים, מבחן לקבלת רישיון תיווך ליועצי נדל"ן
רשם המתווכים