פתרון מבחן התיווך מועד ינואר 2012
פתרון מבחן התיווך מועד ינואר 2012
רמת הקושי של מבחני התיווך  – הסטטיסטיקה
המכללה לנדל"ן- Nadlanline 
www.Nadlanline.com
מרכז המידע למתווכי נדל"ן בישראל
www.Nadlanline.com
כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, 46600

התשובות לשאלות שניתנו במבחן
פתרון מבחן המתווכים
רב קווי 09-9577714

רמת הקושי של הבחינות האחרונות למתווכים לפי מועדים
החישוב הינו שקלול סטטיסטי של הצבעות הגולשים למערכת
השתתפת במבחן המתווכים ? איך היה? הכנס להצביע
תן ציון למבחן האחרון כדלהלן :  1 (קל מאוד) עד 10 (קשה מאוד) ואז תוכל לראות את הציונים שנתנו אחריםApril 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


July 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011 - בחינת מועד אפריל
2011 - בחינת מועד יולי 
2011 - בחינת מועד אוקטובר

October 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


January 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012 - בחינת מועד ינואר

April 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012 - בחינת מועד ינואר
רמת הקושי של מבחני התיווך  – הסטטיסטיקה
Tell a friend about this page