Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
כניסה לתלמידים
Members Log In
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: October 5, 2009
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
סקרי דעת גולשים באתר
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
Sign InView Entries
ניוזלטר של הנדל"ן  נדלנליין
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
הנחיות לניהול נכסים ע"י יועץ הנדל"ן

ניהול נכסים ע"י (מתווך) יועץ הנדל"ן

 

המידע הינו חלק מקורס יועצי נדל"ן של Nadlanline, כל הזכויות שמורות ©

 

1.    מבוא

         

ניהול נכסים בתשלום מהווה מקור הכנסה של יועצי נדל”ן , השרות הפך לפופולרי בשנים האחרונות ושוק הפעילות עשוי לשמש מקור לעבודה של מתווכים ויועצי נדל"ן,  סוג הכנסה זו הינו ייחודי וחשוב לעבודת יועץ הנדל"ן בגלל אופיו הקבוע והמשולם לאורך תקופה ארוכה בהתחייבות חוזית, יש בצורת תשלום זו כדי לייצב את פעילותו של יועץ הנדל"ן ולאזן את זרם ההכנסות במרכיב קבוע ויציב.

 

 

2.   מהות השרות

         

בעלי נכסים הנאלצים לשהות במרחק רב מנכסיהם מעונינים לקבל שירותי ניהול נכסים בזמן על ידי אנשי מקצוע בעלי אחריות ויכולת ניהול נכסים.

השרות מחייב את יועץ הנדל"ן לנהוג מנהג "בעל הבית" ולדאוג באופן שוטף להתנהלות הנכס בצורה תקינה ומועילה למשתמשים בו.

 

 

3.      אופן הזמנת השרות ע"י הלקוח

         

לקוח המעונין שנכסיו (מסחרי, מגורים) ינוהלו ע"י יועץ נדל”ן ייחתם על טופס הזמנת שרות ניהול נכסים (דוגמא לטופס הנ"ל מחולקת בקורס יועצי נדל"ן של Nadlanline ).

 

 

4.      מרכיבי הטיפול על ידי יועץ הנדל"ן

         

הטיפול על ידי המתווך  יכלול את המרכיבים הבאים:

1.      הטלת האחריות לניהול הנכס על סוכן או ברוקר.

2.      ניהול יומן הנכס.

3.      דיווחים לבעלי הנכס.

4.      גביית עמלת הניהול.

5.      טיפול שוטף בנכס.

 

 

5.      ניהול יומן הנכס

         

לכל נכס שמנוהל על ידי היועץ יפתח תיק לשמירת מסמכים הרלוונטיים לנושאים הקשורים כדלקמן:

1.      טופס הזמנת השרות ע"י בעל הנכס.

2.      חוזים והסכמים הקשורים לנכס.

3.      יומן ביקורים בנכס.

4.      עותקים מדיווחים לבעל הנכס.

5.      עותקים מחשבונות של בעלי מקצוע שעבדו בנכס.

6.                טופס בדיקת תשלומים בגין הנכס.

 

 

6.      מינוי יועץ אחראי במשרד

         

רלוונטי למקרה  של משרד מפעיל את השרות.

המשרד ימנה את היועץ שממנו הוזמן השרות או מי שמנהל המשרד ימצא לנכון כאחראי לניהול הנכס.

במידה והסוכן עוזב יועבר הטיפול בנכס למי שמנהל המשרד ימצא לנכון, שכר הניהול יחושב בהתאם.

 

 

7.      אחריות משרדית ובקרה

         

מנהל המשרד יבדוק בזמן הישיבה השבועית עם הסוכן המנהל את אופן הטיפול, רצף הטיפול, הודעות שניתנו וכל עניין הקשור לניהול הנכס באופן שוטף.

 

 

8.      מחיר השרות לבעל הנכס

         

מחיר ניהול נכס יהיה בין 8% ל - 15% ממחיר השכרת הנכס (או ממחיר מוערך של השכרת הנכס) לתקופה של שנה  ויחושב שנתית, בהתאם להסכם,

רצוי לקבוע מחיר מינימום, המחיר לא יפחת מ - 850 $ לשנה לנכס.

 

 

9.      הוצאות נוספות בקשר לניהול נכס

 

כל הוצאה נוספת הנדרשת להחזרה, שיפור, תיקון, שיפוץ של הנכס תבוצע בגיבוי מלא של בעל הנכס, באישורו, ובתשלום מלא על ידי בעל הנכס לבע המקצוע. הוצאות אשר ישולמו על ידי מנהלי הנכס מחוסר ברירה ניתן יהיה לנכות מדמי השכירות או מכל סכום אחר.

 

 

10.    מכירת הנכס או מציאת שוכר חדש

 

פעילות שכזו מחייבת חתימה על טופס הזמנת שירותי תומך על פי החוק הקיים בישראל.

 

 

11.    שליטה ובקרה של הפעילות

         

השליטה והבקרה מבוצעים באמצעות הטפסים המצויים בחבילה ליועץ של Nadlanline כדלקמן :

1.      טופס הזמנת שירותי ניהול נכס.

2.      טופס מצב נכס למילוי ע"י הסוכן המנהל.

3.      טופס דיווחים לבעל הנכס.

4.      חוות דעת מקצועי של בעלי מקצוע.

5.      הצעות מחיר שניתנו ע"י בעלי מקצוע.

 

 

12.    הערכת גודל השוק לשירותי ניהול נכסים

         

גודל השוק המוערך נע בין 10% ל - 5% מכלל הנכסים המושכרים באזור נתון, תלוי במקום עצמו, באוכלוסייה וכו'.              

היקף ההכנסה הכספית הצפויה ליועץ שמפעיל את השרות יכול להיות בסדר גודל  של עשרות אלפי דולרים לשנה.

 

 

 

13.      למי יש צורך בניהול נכסיו ?

 

א.      ישראלים בעלי נכסים השונים בחו"ל.

ב.      לא ישראלים שהינם בעלי נכסים בישראל.

ג.       נכסים העומדים במחלוקת משפטית או אחרת.

ד.       בעלי מספר נכסים.

ה.      נכסים דיבוריים

 ו.      נכסים מסחריים.

 

 

 

 

14.   שיווק השירות ללקוחות

       

כדי להפעיל את הפעילות הנ"ל במשרד יש להפעיל תוכנית שיווקית   שמטרתה חשיפת השרות וגיוס לקוחות לניהול נכסים, תוכנית שיווקית   מיוחדת לתחום פעילות זו יש לבנות בהתאם לאופי הפעילות באזור התמחות של יועץ הנדל"ן

תוכנית שיווקית לדוגמא מוצגת בקורס תיווך הלכה למעשה של Nadlanline

 

 

 

 

 

 

           

 

ניהול נכסי מקרקעין