רשם המתווכים - מחירי אגרות לשנת 2010
מחיר תשלום אגרות למתווכים - 2010

מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה לתלמידים
Members Log In
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
This page was last updated: July 24, 2011
לימודי נדל"ן, לימודי תיווך
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
ניוזלטר של הנדל"ן  נדלנליין
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
השקעות נדל"ן -  NAO
האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
נדלנליין - Nadlanline
www.Nadlanline.com
09-9577714

רשם המתווכים
הודעה בדבר תשלום אגרות לשנת 2010


לפי תקנה 12 (ה) לתקנות המתווכים במקרקעין התשנ"ז – 1997 ( להלן התקנות)

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן, נוסח תקנה 12 (א) לתקנות הוא מיום ט"ו טבת תש"ע

(1 ינואר 2010 )


: אלה האגרות שישולמו

₪ בעד אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס – 910 

₪  בעד אגרה שנתית לחידוש רשיון – 440 

₪ בעד אגרת בחינה – 450