Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
כניסה לתלמידים
Members Log In
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
Sign InView Entries
שימושון למתווך המקצועי
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
רשימת בדיקה לנכס שגייסתם בבלעדיות ולא הצלחתם למכור אותו
הנך מוזמן\מוזמנת

 

הדירה לא נמכרה ?

 

רשימת בדיקה למקרה שבו  הדירה שקיבלתם בבלעדיות לא נמכרת....

 

 

1.  האם הדירה הוכנה כראוי לביקורי קונים ?

 

2.  האם הדירה הוצעה במחיר נכון ? האם החל תהליך התאמת מחיר מצד המוכר ?

 

3.  האם  המוכרים בעלי מוטיבציה (מוכחת) מספקת ?

 

4. האם הייתה חשיפה מספקת (במונחי זמן, במונחי כלים)  ונכונה של הדירה?

 

5. האם שותפו סוכנים\משרדים\ירידי דירות נוספים בתהליך ?

 

6. האם הופעלו כל מרכיבי התוכנית השיווקית (ראה רשימה ) ונבדקה השפעתם ?

 

7. האם הדירה הוצגה נכון, פורסמה נכון ?

 

8. האם נתקבלו הצעות מחיר בכלל ? והאם הם טופלו כנדרש ?

 

9. האם נוהל מו"מ והאם המו"מ הוכן כראוי, האם נעשו מאמצי פישור נכונים ?

 

10. האם היו אירועים מעכבים (חיצוניים) כל שהם לתהליכי המכירה ?

 

11. האם הוגדרו יתרונות הנכס המוצע למכירה לצרכי הצגה ללקוח הפוטנציאלי?

 

12. האם הופעלו כלי מימון להגדלת יכולתו של הקונה לרכוש ?

 

13. האם יש דירות נוספות דומות שמוצעות בשוק עכשיו ?

 

14. האם הקונים הנכונים מופנים לנכס (הוגדרו קהלי המטרה) , האם נערך סינון קונים כלשהו ?

 

15. האם הנכס שמוצע למכירה "התיישן" בשוק ?

 

16. האם יתכן שהבעלים (המוכרים) השפיעו לרעה על התהליך ?

 

17. האם יש עיכובים  משפטיים או פרוצדוראליים במכירה ?

 

18. האם התנהגותו של הסוכן הייתה נכונה לאורך כל התהליך ?

 

19. האם המשרד ערוך לתהליכי הסגירה ?

 

20. האם ברור לך שאם הדירה לא נמכרה זה ב 95 אחוז מהמקרים בגלל שמשהו ברשימה כאן לא למעלה לא נעשה כראוי ?