מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
טפסים למתווך
מסמכים משפטיים למתווך
הזמנת עבודה  בתיווך מלקוח - טופס
טפסים למתווך  -  בוא לצאט של אנשי מקצוע
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
נדלנליין - האתר ליועץ הנדל"ן בישראל
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה לתלמידים
Members Log In
רשם המתווכים, רשמת המתווכים, על תווך נדל"ן, תיווך נדלנ, תווך בתים, מתווכי נדלן, לימודי נדל"ן
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
מאגר הבחינות והפתרונות למבחנים לרשיון תווך נדלן, תיווך נדל"ן , פתרון הבחינה האחרונה לקבלת רשיון תווך 2009
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
כניסה לתלמידים לקורסים של המכללה לנדל"ן, קורס יועצי נדל"ן תיווך נדלך"ן הלכה למעשה, תווך מקרקעין, השקעות נדל"ן , השקעות ומינוף נדלן , תווך בתים
פתרון המבחן לקבלת
מחשבון מתווכי נדלן, תשלום למתווך בעסקה, הכנסות למתווכי נדל"ן
תווך נדלן
תווך נדלןתווך נדלןתווך נדלן
תווך נדלן
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן, מסמכים למתווכי נדל"ן , דוקומנטים לשימוש מתווכים
מה חושב עם ישראל על עבודת המתווכים בנדל"ן, תיווך נדלן, יועצי נדלן, דמי התווך ועוד
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימולאטור לתרגול לרישיון תיווך
סימולטור למבחנים לקבלת רשיון תיווך מקרקעין - נדל"ן
הכניסה לספרית המסמכים  היא בתשלום באמצעות
האתר או באמצעות הטלפון : 09-9577714

לימודי נדלן – לכניסה לספריית מסמכי הנדל"ן


חבילת מסמכים לעבודה בתיווך נדל"ן
מסמכים שיעשו לך את העבודה בנדל"ן מקצועית יותר

  © קראו את התנאים והכללים לרכישת מנוי לספריית המסמכים של נדלנליין – כל הזכויות שמורות

?  למי מיועדת חבילת המסמכים  לעבודה בתיווך  נדל"ן
חבילת המסמכים למתווך הנדל"ן כוללת מסמכי הדרכה לעבודה, הנחיות מקצועיות, מסמכים לשימוש בעבודת התיווך, ורשימות בדיקה הקשורות בפעילותו השוטפת של מתווך נדל"ן, החבילה מיועדת למי שרוצה לפתח פעילות עסקית בתחום תיווך מקרקעין בישראל


? מה התועלת שבשימוש במסמכים לי כמתווך
השימוש במסמכים שכוללים שיטות עבודה, אסטרטגיות לעבודה, ביחד עם סדרי עבודה והליכי עבודה יכולים לקצר לכל מי שנכנס לתחום הנדל"ן את זמן ההקמה ההתארגנות וההתבססות שלו בתחום תיווך מקרקעין בישראל 
זמן שווה כסף במיוחד בנדל"ן, אפשר ללמוד את התחום בעבודה בשטח של כמה שנים ואפשר ללמוד מניסיון שנצבר והוכיח עצמו ולקצר את הזמן להצלחה, זה שם המשחק


?  איך נאספו ונערכו המסמכים
המסמכים מבוססים על עבודה של כעשור שנים בהדרכה בקורסים  לסוכני נדל"ן ובהנחיית הפעילות העסקית במשרדים של מתווכי מקרקעין בישראל ובעבודה בשטח, המסמכים אמורים לשמש כבסיס או תבנית ראשונה, או למידע או כרשימת בדיקה ועל המשתמש להתאימם לצרכיו הספציפיים ולמאפייניו


? מי רשאי להשתמש במסמכים שבחבילה וכיצד
המסמכים מיועדים לשימושו בלבד של מי שקיבל קוד שימוש והרשאה לתקופה מוגדרת ומוגבלת מטעמה של נדלנליין, זאת לצורך פעילות עסקית שלו בלבד בתחום תיווך המקרקעין, חל איסור מוחלט להעביר את המסמכים או לצלם\לסרוק\לשדר את המסמכים לאחרים חלקם או כולם


? מה עם עדכונים שיפורים או שינויים
המסמכים והמידע שבחבילה מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינויים שקורים בין היתר בחוק בטכנולוגיות, בשיטות התיווך, רכישת החבילה מוגבלת לתקופה המוגדרת בכל חבילה, מומלץ לקרוא ולעיין בתנאים הכלליים לרכישת חבילת המסמכים