Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
כניסה לתלמידים
Members Log In
רשם המתווכים, רשמת המתווכים, על תווך נדל"ן, תיווך נדלנ, תווך בתים, מתווכי נדלן, לימודי נדל"ן
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
מאגר הבחינות והפתרונות למבחנים לרשיון תווך נדלן, תיווך נדל"ן , פתרון הבחינה האחרונה לקבלת רשיון תווך 2009
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
כניסה לתלמידים לקורסים של המכללה לנדל"ן, קורס יועצי נדל"ן תיווך נדלך"ן הלכה למעשה, תווך מקרקעין, השקעות נדל"ן , השקעות ומינוף נדלן , תווך בתים
פתרון המבחן לקבלת
מחשבון מתווכי נדלן, תשלום למתווך בעסקה, הכנסות למתווכי נדל"ן
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
תווך נדלן
תווך נדלןתווך נדלןתווך נדלן
תווך נדלן
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן, מסמכים למתווכי נדל"ן , דוקומנטים לשימוש מתווכים
מה חושב עם ישראל על עבודת המתווכים בנדל"ן, תיווך נדלן, יועצי נדלן, דמי התווך ועוד
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
מתווכי נדל"ן, מתווכי נדלן, מתווכים
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
איך עונים בטלפון

איך יוזמים שיחה ראשונה עם מוכר נכס ??

 

 

צלצול טלפון

 

שלום מדבר דני ממשרד התיווך נדלנליין, הרצליה.

 

כאן באה תשובת הלקוח\לקוחה

אם הלקוח דוחה אותך אין להגיב בחוצפה או בתוקפנות.

 

באדיבות אך באסרטיביות : ראיתי את הפרסום שלכם על דירה למכירה בשכונת צמרות, עם מי אפשר לדבר על הנושא ? האם אוכל לראות את הנכס ?

 

הלקוח : כן, אנחנו פירסמנו, אנחנו לא עובדים עם מתווכים, לא משלמים תיווך.

 

מאט את השיחה ובשכנוע רב : אין לך ממה לחשוש, על פי החוק כל עוד לא חתמת על טופס הזמנת שירות תיווך עם משרדינו אינך חייב לנו כלום.

 

ממשיך ומסביר : שכונת צמרות היא שכונת ההתמחות שלי, יש לי עכשיו קונים שמחפשים בצמרות דירה, אני מעוניין לראות את הנכס עבור הקונים שלנו.

 

הם ממשיכים : אנחנו לא עובדים עם מתווכים.

 

ואם הלקוח שלי יסכים לשלם את המחיר שאתם מבקשים ?

 

המוכרים בד"כ בשלב זה מבינים ומסכימים :  אם אנחנו לא משלמים אז בסדר.

 

אפשר היום בערב ב 18:00 או מחר יום חמישי ב20:00, מה תעדיפו ?

 

לרשום, לרשום, לרשום את פרטי השיחה

מתווך שלא רושם שיחות נכנסות מפסיד כסף