Nadlanline פרטים על צוות המתווכים , המשפטנים ואחרים כאן
פורום דיונים של מתווכים ויזמי נדל"ן
רשם המתווכים, משרד המשפטים, מבחן לקבלת רישיון תיווך ליועצי נדל"ן
תיווך נדל"ן| עבודה| מתווכים| מתווכי נדלן|
כניסה לתלמידים
Members Log In
רשם המתווכים, רשמת המתווכים, על תווך נדל"ן, תיווך נדלנ, תווך בתים, מתווכי נדלן, לימודי נדל"ן
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
מאגר הבחינות והפתרונות למבחנים לרשיון תווך נדלן, תיווך נדל"ן , פתרון הבחינה האחרונה לקבלת רשיון תווך 2009
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
רשם המתווכים
הרשמה לאתר לקבלת מידע וחומר פרסומי של האתר
This page was last updated: June 5, 2010
כניסה לתלמידים לקורסים של המכללה לנדל"ן, קורס יועצי נדל"ן תיווך נדלך"ן הלכה למעשה, תווך מקרקעין, השקעות נדל"ן , השקעות ומינוף נדלן , תווך בתים
פתרון המבחן לקבלת
מחשבון מתווכי נדלן, תשלום למתווך בעסקה, הכנסות למתווכי נדל"ן
מאגר הבחינות הגדול ביותר כולל פתרונות לקבלת רישיון תיווך
תווך נדלן
תווך נדלןתווך נדלןתווך נדלן
תווך נדלן
סקרי דעת גולשים באתר
50 סרטי הדרכה על תיווך והשקעות נדל"ן - אתה חייב לראות את זה
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן, מסמכים למתווכי נדל"ן , דוקומנטים לשימוש מתווכים
מה חושב עם ישראל על עבודת המתווכים בנדל"ן, תיווך נדלן, יועצי נדלן, דמי התווך ועוד
רשם המתווכים
מדברים נדל"ן  תלמידים, מתווכים, משקיעים
מתווכי נדל"ן | תיווך נדל"ן | לימודי תווך נדלן | מתווכי מקרקעין |
כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ןסימוולטור לתיווך נדל"ן
סימוולטור לתיווך נדל"ן
סימולאטור לתרגול לרישיון תיווך
סימולטור למבחנים לקבלת רשיון תיווך מקרקעין - נדל"ן
Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]m
כבר היום - בצע בדיקת מוכנות למבחן המתווכים - חינם  - רשום את הציון שקיבלת ואת המלצת הסימולאטור לתוכנית אימונים אישית שלך
הכן חוברת דיני מתווכים - עם חוצצים  נקייה ומסודרת כנדרש לבחינה
רכוש תוכנית אימון לתרגול מבחנים בסימולאטור - בהתאם להודעת הסימולאטור לאחר הבדיקה שעשית
שבועיים לפני הבחינה - בצע שלושה מבחנים למתווכים בסימולאטור- הדפס את התוצאות
הקפד להישמע להוראות הסימולאטור- למד וחזק את התחומים החלשים שלך
שבוע לפני הבחינה - בצע יום אחרי יום בחינה בשעה 12:00
בצהריים - שים לב להעזר בחוברת דיני מתווכים
תוכנית אימון ותרגול למבחן המתווכים
לקראת הסבה לקריירה בתיווך מקרקעין
לימודי תיווך לעבודה עם רישיון תיווך
(C) תוכנית אימון והכנה לבחינה בסימולאטור - נדלנייזר
יום לפני הבחינה בצע שני מבחנים ברצף
בסימולאטור - בהתאם להמלצות המערכת
ביום הבחינה- קרא ובצע את 10 הטיפים להצלחה בבחינה
טיפים טכניים שמשפרים את הציון
בהצלחה
רשום את התשובות שלך על דף לצורך בדיקה והשוואה
ואל תתבייש להתקשר ולהגיד תודה אם הציון שקיבלת הפתיע אותך
לטובה