כניסה לתלמידים
Members Log In
כניסה למאגר הבחינות
דרושה סיסמא
מחשבון
הכנסות למתווך
פתרון הבחינה האחרונה
מאגר מסמכים ליועץ הנדל"ן
This page was last updated: September 17, 2010
סקרי דעת גולשים באתר
רשם המתווכים
הסבר ופרטים
מדור נדל"ן גלובס
מדור נדל"ן כלכליסט
מדור נדל"ן - הארץ
מפות
שער דולר
רשם המתווכים - משרד המשפטים
Sign InView Entries
ניוזלטר של הנדל"ן  נדלנליין
כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
השימוש במידע הכלול באתר זה על אחריות המשתמש בלבד
צור קשר
צור קשר
סימולטור הבחינה לרישיון תיווך
09-9577714  -  שאלה ? משהו לא ברור ? צלצל עכשיו
Tel : 00 972 9 9577714     e mail : [email protected]
גולש יקר,

 

 

 

תנאי השימוש

 

חובה לקרוא לפני תחילת השימוש  באתר (הדברים נאמרים בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד)

 

www.Nadlanline.com

www.zaz.co.il

www.2u.homestead.com

 

 

הנהלת האתר או מפעילת האתר היא המסגרת שמפעילה את האתרים מטעמם של בעלי האתר NADLANLINE בישראל.

 

תנאי שימוש באתרים

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים לעיל והכניסה לאתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לכל התנאים של הנהלת אתר זה ללא יוצא מן הכלל, מי שהתנאים אינם קבילים עליו מתבקש שלא לגלוש לאתר.

כללי

 תנאי השימוש המפורטים להלן מיועדים להבהיר את היחסים בין הנהלת האתר (להלן: "מפעילת האתר "או "מפעילת האתרים") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתרים (להלן: "המשתמש")  בכל האתרים (להלן: "האתרים" ) המופעלים או מפוקחים בחוות השרתים של הנהלת האתר או מנוהלים על ידי חברות בנות עם אירוח hosting .

זכויות יוצרים

 

האתרים על כל מרכיבהם, המידע, עמודי הHTML  , הקבצים, הגרפים, המאמרים, חומרי המערכת, התמונות, ההפניות, הסקיצות, הפרספקטיבות  הסרטונים או המצגות  קטעי טקסט או כל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר

 

 אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהם, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש וספציפי לכך בכתב בחתימת מנכ"ל או סמנכ"ל מפעילת האתר.

 

 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורות באופן בלעדי להנהלת האתר ואין להשתמש בהם שימוש מסחרי ללא קבלת אישור בכתב ממנהל מפעילת האתר או הנהלת האתר.

 
הגבלת אחריות

 

התוכן המוצג באתרים נאסף ממקורות רבים מגוונים ושונים, לרבות מידע הנמסר ישירות על ידי בעלי הנכסים, פרויקטים, יועצי נדל"ן מקצועיים, סוכנים ומשרדים שונים,  למפעילת האתר אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לכל מטרה שהיא.

 

 מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות, הסקרים, והמידע המסחרי המתפרסם באתר, פרסום המודעות או הבאנרים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של מפעילת האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.

 

מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המידע המתפרסם בקישורים השונים שמוצבים באתרים השונים כסיוע לגולשי האתר לאיצתור מידע משלים, או מחזק, או נוסף, המפעילה, מידע זה משתנה חדשות לבקרים ואין לחברה שליטה עליו , בטרם השימוש יש לוודא את הדברים הנאמרים עם מקור המידע – משמע, יוצרי המידע .

 

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים /עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, השירותים או המוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם באמצעות קישורים הנמצאים באתרי מפעילת האתר ושהגישה אליהם מתאפשרת דרכם.

 

כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר תסוכם ישירות בין הצדדים המעונינים בעסקה ואינה כוללת את מפעילת האתר או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה.

 

במסגרת השירותים הניתנים באתר תפעל הנהלת האתר לנוחיות המשתמש תוך שמירה על פעילות תקינה של מערכת האתר, אך תהיה פטורה מכל תביעה לגבי ציוד קצה של מי מהמשתמשים.

המשתמש מאשר ומבין כי אין הנהלת האתר מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או במידע המסופק באמצעותם יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים, אמינים או נטולי תקלות בכל דרך

 

כל משרד או יועץ פרטי הפועל במסגרת NADLANLINE  מפעיל את עסקיו בבעלות פרטית ומנוהל עצמאית, כל יועץ או סוכן  הפועל במסגרת פעילות האתר או הרשת מועסק  עובד בתנאי קבלן משני שאינו שכיר, ואין בינו לבין הנהלת האתר או מפעילת האתר יחסי עובד מעביד בכל צורה שהיא, הסוכן או היועץ  הוא עצמאי לכל דבר ועניין  והוא בלבד נושא באחריות לכל פעולותיו.

 

האתר מספק לגולשיו כשרות  מועיל  ושימושי מידע על שיטות עבודה בנדל"ן בפועל, דפוסי עבודה בנדל"ן ועם לקוחותיו, כלי עבודה באינטרנט בנדל"ן ,  שיטות השקעה בנדל"ן, תחשיבי כדאיות לנדל"ן, מבחנים לקבלת רישיון תיווך מקרקעין, פתרונות אפשריים למבחנים, צורות לטיפול בלקוחות, שיטות שיווק, ועצות רבות בתחומים רבים שניתנים על ידי מרצים, מומחים,  מדריכים עצמאיים והשימוש בכל אלו על אחריות המשתמש בלבד.


שינויים ועידכונים בתכנים

 

מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי או עדכון בתוכן , במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש כל שהיא, על פי קצב עבודתה, ובהתאם לקדימויות שיש בעבודת הצוות שמטפל בכל האתרים.

 

ידוע מוסכם ומובן כי התמונות, ההדמיות, התרשימים וכל מידע ויזואלי אחר המוצגים הם להמחשה בלבד ונמסרו לידי המפעילה לצורכי הפרסום וההצגה באתרים – הם לצורכי המחשה, והמידע המחייב לגבי נכסי הנדל"ן הוא המידע המפורט במסמכים המצורפים  להסכמי הרכישה  שבין הצדדים בכל עסקה ועסקה.

 

 מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, אך אינה אחראית לנכונות התוכן והמידע המקצועי המתפרסם באתר, לרבות כתבות, מאמרים, עצות, מידע כלכלי, ידיעות וחדשות הכלולים בו בשום צורה שהיא.מפעילת האתר מבהירה, כי המלצות היועצים, סוכנים,  עורכי האתר, הגורמים המסייעים, לרבות התשובות לשאלות במדורים השונים, הנן בגדר מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליהן לצורך ביצוע עסקאות או לכל מטרה אחרת שהיא, וכי הסתמכות כאמור הנה באחריות המשתמש באופן בלעדי.

 

 למען הסר ספק, אין מפעילת האתר ו/או הבאים מטעמה (היועצים) אחראים בכל אופן שהוא לנכונות הדברים, ומומלצת פנייה לגורם מקצועי נוסף בכל מקרה.במקרים רבים, בכל האתרים, מדורים שונים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי הנהלת האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין להנהלת האתר כל שליטה על כל המידע המתפרסם באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, אין בהכללת קישורים אלה באתרים משום אישור למידע  המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים, ולכן במידה ונתקלתם במידע שכזה נודה לכם על הפניית תשומת לב הנהלת האתר ומפעילת האתר.

  


שימושים שאינם מותרים באתרים

 

השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (כמו למשל הזכות לפרטיות וזכות הפרסום).

 

 העלאה לאתרים או לרשת (upload) או הפצה של נושאים, שמות, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או אסור על פי דין.

 

העלאת קבצים (upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלים עליהם זכויות קניין רוחני (או זכות הפרטיות או זכות הפרסום), אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתך, או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות. שליחה קבצי מידע באמצעות האתר או העלאת קבצים (upload) המכילים וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של האתר או מחשב אחר.

 

 טעינה מהאתרים או מהרשת  (download) של קובץ שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר ידוע לך, או מן הדין הסביר שיהיה ידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זאת.

 

 זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תוכנות או כל חומר אחר הכלול בקובץ שנטען אל הרשת.

 

אין להשתמש במידע שבאתר בניגוד לחוקי מדינת ישראל הקשורים לניהול מאגרי מידע, שימוש לרעה במשלוח דואר אלקטרוני, חוקי דואר זבל, חוק הפרטיות, פגיעה  בגולשים או בכותבים אחרים באופן שיכול להחשב כפגיעה בשמם הטוב של כותבים, אחרים, גולשים אחרים או  אנשים פרטיים, והנהלת האתר תעשה כל שביכולתה על פי חוק לאיתור מפרי החוק.

 

שימוש בפרטים אישיים שמשאיר הגולש באתר

 

מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, להעביר מידע על מחפשי עבודה למשרדי החברה בישראל, להעביר מידע על מוכרי וקוני נכסים למשרדי החברה בישראל, לטפל בבקשות לסיוע בדרך של הפניית השואלים לאנשי מקצוע לצורך מתן תשובות וכולי.

 

 

משלוח דואר מהאתר לגולשים אישורך לקבלת עידכונים

 

הנהלת האתר מעויינת לשלוח לחברים שנרשמו באתר  מעת לעת הודעות אס אם אס או דוא"ל שבהן מידע מעודכן על לימודים, הדרכות, הרצאות, כלים ומאמרים מקצועיים, קורסים חדשים, מפגשים עם מקבלי החלטות, התכנסות פורומים לדיון מקצועי,  ושיטות בהתאם לפרטים, מועדי קורסים ואירועים, תכני קורסים והדרכות, בכל עת יוכל מקבל ההודעות להסיר באופן עצמאי ובלתי מותנה את שמו ממאגר החברים המקבלים את הדיוור מהאתר.

 

על מנת לקבל את הדיוור האלקטרוני הנ"ל בהתאם לחוק הספאם עליך לאשר לנו  זאת במפורש את רצונך בקבלתו על ידי סימון בתשובתך לשאלה בנושא זו בטופס האלקטרוני בו נרשמים הפרטים שלך באתר.

 

בכל מקרה בו אינך מעוניין לקבל דואר אלקטרוני  או הודעות מהנהלת האתר אנא כנסו לכפתור שבחזית האתר שמאפשר הסרתך שמך מרשימת החברים באתר, מה שיגרום לכך שלא תקבל יותר דוא"ל מהנהלת האתר.

 

בכל מקרה אנחנו מתנצלים מראש אם מייל  טועה או שגוי או שנרשם בטעות בשמנו או נשלח בזדון זה הגיע אליך בטעות ונודה לכם על עדכון הנהלת האתר בפרטים הללו.

 

 

 חל איסור מוחלט לפרסם באתר זה מידע שאינו מוגדר בקטגוריות המיועדות לכך; כן אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או למכור או להעביר את התוכן והמידע על סוגיו באתר, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מ- הנהלת האתר  פתרונות תקשורת מתקדמים.

 

להנהלת האתר הזכות לשנות או למחוק או סייג מידע המפורסם בכל צורה באתר ואשר התברר כי אינו עומד בדרישות החוק או חורג מכללי האתר  או מונגד למטרות האתר וצרכיו .

 

 

תיקון מידע שגוי והפרת זכויות יוצרים באתר

 

אם נתקלתם במידע או בנתונים שאינם מדויקים או חלילה מוטעים, או בהפרת זכויות יוצרים כלשהיא של  זכויות קניין רוחני, או בקישורים שאינם פועלים או בכל נושא שדורש שינוי ותיקון נבקשכם להפנות אלינו את התייחסותכם בנושא לכתובת האי מייל המצ"ב כאן למטה.

 

למרות כל האמור לעיל, אין לראות במידע שבאתר כהמלצה להשקעה או לפעולה כזו אחרת אלא יש לראותו כמידע לימודי שאינו ספציפי והאחריות לשימוש כאמור היא על המשתמש בלבד

 

כל הזכויות שמורות © 

 

הנהלת האתר

 

[email protected]

אתר ראשי : www.Nadlanline.com

כל הזכויות שמורות, כל יועץ או משרד בבעלות פרטית ובניהול עצמי (C)
  השימוש במידע הכלול באתר זה על אחריות המשתמש בלבד
Tel :  +972 9 9577714     e mail : [email protected]m
NADLANLINE | האתר ליועץ הנדל"ן | תיווך נדל"ן |לימודי נדל"ן| סוכן נדל"ן | מתווכים